Bekijk in browser.

Nieuw: e-nieuwsbrief Indonesie Mission | Verre Naasten, november 2020

We hopen deze e-nieuwsbrief vanaf nu 4x per jaar te versturen. We willen daarin graag het laatste nieuws met jullie delen over de Indonesische mission-projecten die we als kerken in Overijssel en de Noordoostpolder ondersteunen. Ook biedt deze e-nieuwsbrief ons de ruimte om jullie te informeren over onze activiteiten en om actuele dank- en gebedspunten met jullie te delen.

Jullie kunnen alle informatie uit deze nieuwsbrief eenvoudig delen met gemeenteleden, bijvoorbeeld door het te plaatsen in het kerkblad, op de website of Facebookpagina van de kerk. Hebben jullie wensen of tips voor het verbeteren van deze nieuwsbrief? Dan horen wij die graag via communicatie@indonesiemission.nl.

Hartelijke groet, namens het communicatieteam,

Laura Dijkman, Bert Kuiper, Eerik Schipper en Arjan Woertink

 
Bidden en danken jullie mee?

Uit Indonesië ontvingen we een aantal dank- en gebedspunten. We delen ze graag met jullie.

Dank- en gebedspunten:

• Dat SETIA tot nu toe weinig/geen gevallen van corona heeft gehad;

• Bidden voor genoeg financiële middelen op SETIA, nu een grote sponsor zich door corona heeft teruggetrokken.

Lees verder
 
Update CeriA-bijbelvertelproject

CeriA is Indonesisch voor ‘vrolijk/blij’, en is een afkorting van Ceriterakan Isi Alkitab, dat betekent ‘vertel de inhoud van de Bijbel’. CeriA is een bijbelvertaalproject voor de Indonesische context; Indonesië kent een eeuwenlange cultuur van verhalen vertellen. De Indonesische kijk- en vertelbijbel sluit daarop aan en biedt prachtige mogelijkheden om Gods verhaal te vertellen.

Lees verder
 
TLT-trainingsprogramma met fantastische resultaten

Timothy Leadership Training (TLT) is een waardevol programma voor kerkleiders in Indonesië. Momenteel maken we het financieel mogelijk dat er vanuit al onze partnerkerken (de GGRI’s op Kalimantan Barat, Papoea en Soemba en de GKT op Java) mastertrainers opgeleid worden.

Lees verder
 
Toename theologiestudentes op KalBar

In Sentagi, op Kalimantan Barat, staat de STTR: een theologische opleiding om studenten op te leiden tot godsdienstleraar of predikant. Door de coronacrisis konden de afgelopen maanden veel lessen fysiek niet doorgaan, maar inmiddels kan een deel van de studenten de lessen weer volgen.

Lees verder
 
Marcus-evangelie in Korowai verschenen in boekvorm

Al een aantal jaar konden de Korowai-mensen op Papoea over Jezus horen door naar het Marcus-evangelie te luisteren. Dit kon via hun mobiele telefoon, maar ook via MegaVoice-spelers: speciale mp3-spelers met een zonnepaneeltje. Het enthousiasme voor deze opnames en voor de MegaVoice-spelers was groot, en zo klonk al gauw het evangelie in alle Korowai-dorpen, en zelfs in de boomhuizen.

Voor diegenen onder de Korowai die kunnen lezen, is daar sinds kort ook een uitgave in boekvorm bijgekomen. Dit geeft de jonge Korowai-kerken nog meer mogelijkheden om Jezus te leren kennen en het evangelie door te geven.

 
Peter Jan en Maaike de Vries nemen afscheid

Maar liefst 20 jaar hebben Peter Jan en Maaike de Vries zich ingezet voor het Bijbelvertaalwerk onder de Korowai in Indonesië. En nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen. Woensdag 25 november gebeurde dat tijdens de bestuursvergadering van Indonesië Mission | Verre Naasten.

Lees verder
 
Indonesische overdenkingen in Bijbels Dagboek 2021

Al vele jaren geeft uitgeverij Vuurbaak het bekende ‘Bijbels Dagboek’ uit: kracht voor elke dag. Sinds enkele jaren leveren schrijvers uit het wereldwijde mission-netwerk van Verre Naasten overdenkingen. Komend jaar is de maand augustus verzorgd vanuit Indonesië. Het Bijbels Dagboek 2021 is te koop in de (online) christelijke boekhandel. Van harte aanbevolen!

Lees verder
 
Aankondiging: Naast-filmpje in kerkdienst op 13 of 20 december

Normaalgesproken zou er begin december een regionale editie van Naast verschijnen. Vanwege corona heeft de redactie deze vervangen door een kort filmpje, bedoeld om in de (online) kerkdienst van 13 of 20 december te laten zien. Het korte filmpje (2 minuten) richt zich op wereldwijde verbondenheid, waarbij we samen mogen uitkijken naar Jezus’ komst. Allerlei beelden komen voorbij, waaronder uit Indonesië. Dit bijzondere Naast-filmpje wordt begin december naar de kerken gemaild, samen met een aantal gebedspunten rond het mission-werk in Indonesië. Het is het idee dat het filmpje en de gebedspunten in de (online) kerkdienst van 13 of 20 december meegenomen worden. Overleg alvast met jullie ‘dominee van dienst’ hoe dit past in de liturgie.

 
Indonesië Mission stelt begroting 2021 vast

Op de bestuursvergadering van 25 november jl. is de begroting voor 2021 voorlopig vastgesteld. Vanwege de coronabeperkingen is besloten de Algemene Vergadering - waar de begroting vastgesteld wordt door de lidkerken - te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Wel is de publieksversie van de begroting 2021 te downloaden op de website. 

Lees verder
 
Nieuwe gespreksfilmpjes voor Bijbelstudiegroepen: #samendichtbij

#samendichtbij is een serie van vier gespreksfilmpjes van Verre Naasten, bestemd voor (huis)kringen en Bijbelstudiegroepen. Dat betekent samen echte vragen stellen, en samen zoeken naar echte antwoorden. Dus: samen in gesprek! Doe ook mee.

Lees verder